Frisklivssentralen

Oppdatert av: Evguenia Skjeie (25.jun.2017)

Ønsker du drahjelp på motivasjonen for bedre helse? Da er Frisklivssentalen noe for deg!

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Målgruppen er deg som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer

Vi ønsker å gi kunnskapsbasert hjelp til fysisk aktivitet, kosthold og snus- og røykeslutt gjennom et strukturert oppfølgingstilbud. Dette oppfølgingstilbudet varer i  3 måneder.

Dersom dette er noe for deg så kan du bli henvist til vår frisklivskoordinator Irene Waage (bildet), av fastlege, fysioterapeut, helsesøster, psykiatrisk sykepleier og NAV. Du kan også ta direkte kontakt med Irene.

Målet skal være at du som bruker blir i stand til å fortsette med egen aktivitet eller delta i andre lokale tilbud etter deltakelse på Frisklivssentralen. Eksempel på dette kan være enkle gåturer, aktivitet i idrettshall, svømmehall og andre tiltak som ivaretar din helse

Ta gjerne kontakt med frisklivssentralen ved evt. Spørsmål!

Vi holder til på helsestasjonen.

Telefon:76986660/91117466

E-post:friskliv(a)lodingen.kommune.no

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif