Fylkesmannen i Nordland har behov for verger i Lødingen kommune

Oppdatert av: Arnfinn Kirkhaug (30.okt.2017)

« VIL DU BLI VERGE? Fylkesmannen i Nordland har behov for verger i Lødingen kommune, både for enkeltstående oppdrag og som faste oppdragstakere. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon.

VIL DU BLI VERGE?

 

Fylkesmannen i Nordland har behov for verger i Lødingen kommune, både for enkeltstående oppdrag og som faste oppdragstakere. 

Som verge har du mulighet til å hjelpe andre mennesker som på grunn av en medisinsk tilstand ikke klarer å ivareta egne interesser og behov.

Det kan blant annet dreie seg om å forvalte og disponere økonomiske midler for personen under vergemål. Det kan også være snakk om personlige forhold, slik som å bistå vedkommende i kontakten med offentlige instanser.

I brosjyren «Vil du bli verge? kan du lese mer om hva en verge gjør og hva som kreves for å bli verge.

Du finner informasjon om godtgjøring og skjema for å søke om å bli verge m.m. på www.vergemal.no eller se https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Helse-omsorg-og-sosialtjenester/Vergemal/Vil-du-vare-verge/?id=102397&epslanguage=nb

 

Om du synes dette høres interessant ut, kontakt oss gjerne på telefon 755 31500 eller mail fmnopost@fylkesmannen.no.

Brosjyre

 

Fylkesmannen i Nordland

Sosial- og vergemålsavdelinga»

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: