Fysioterapi

Oppdatert av: Trond Blengsli (25.jun.2017)

KONTAKTINFORMASJON

Kommunefysioterapeutene i Lødingen
Sjøveien 14
8410 Lødingen
Telefon:76 98 66 47
Mobil:90 88 69 14
e-post: fysioterapi@lodingen.kommune.no

Åpningstider:
Mandag – fredag 08.00 – 15.00

Fysioterapitilbud
Tradisjonell fysioterapi med individuell behandling, bevegelsesgruppe, grupper i varmtvannsbasseng, gruppe for nyopererte (hofter/knær/rygg). Fysioterapi for barn og unge.

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time hos fysioterapeut.
 

Hjelpemidler

Ansvarlig vaktmester på Kommunalt lager for hjelpemidler (på Soltun) er Ørnulf Five, tlf 46920728

For vurdering/bestilling av hjelpemidler kontakt fysioterapeutene

Hørselstekniske hjelpemidler:

kontakt Martin Werner Hanssen, 99 79 28 68

Synstekniske hjelpemidler:

kontakt hjemmesykepleien v/Marit Johansen, 769 86791

Krykker til korttidsutlån:

fra Rådhuset sentralbord. Depositum 200 kr/100kr.

Priser:

Vi følger Norske Fysioterapeutforbund sine takster. Fysioterapi går på egenandelskort 2.

Se også

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: