Priser på offentlige tjenester

Oppdatert av: Fredrik Farkas (19.sep.2016)

Oppaterte priser for 2016

Gebyrregulativ teknisk enhet 2016

Nye gebyrer og betalingssatser for kommunale tjenester 2015

Regulativ vann og avløpsgebyr Lødingen kommune gjeldende fra 01.01.2016
 

Forskrifter for anløpsavgift og vederlag i  Lødingen sjødistrikt for 2012

Beregn havneavgifter her

"Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Administrative bestemmelser"

Mest oppsøkte priser 01.01.2016

Barnehage/SFO Pris pr mnd

Barnehage hel plass over/under 3 år.

kr   2.655,00
6 timers plass kr   2.065,00
Halv hel plass (annenhver dag) kr   1.210,00
Halv 6-timers plass (annenhver dag) kr      990,00
Kostpenger pr mnd for 5 dagers uke kr      350,00
SFO plass kr   2.100,00
Kostpenger SFO kr      100,00
Det gis 30% søskenrabatt for barn
nr 2. Og 50%  rabatt for barn nr 3.
 
   
Kulturskolen Pris pr halvår
Elevplass kr       930,00
Korpsdireksjon time: kr       265,-
Aspirantopplæring time: kr       205,-
   
Regulativ vann og avløp Pris pr år u/mva
Bolig:  
Vannavgift bolig      0 -   60 m2 kr     1.663,00
Vannavgift bolig    61 - 125 m2 kr     2.164,00
Vannavgift bolig  126 - 150 m2 kr     2.664,00
Vannavgift bolig  151 - 200 m2 kr     3.165,00
Vannavgift bolig  201 - 250 m2 kr    3.665,00
Avløp bolig    0  -    60 m2      kr     1.550,00
Avløp bolig    61 - 125 m2 kr    1.921,00
Avløp bolig  126 - 150 m2 kr     2.291,00
Avløp bolig  151 - 200 m2 kr     2.662,00
Avløp bolig  201 - 250 m2 kr     3.033,00
   
Andre bygg - næringsbygg Pris pr år u/mva
Vannavgift næringsbygg      0 - 60 m2 kr     1.663,00
Vannavgift næringsbygg    61-125 m2 kr     2.164,00
Vannavgift næringsbygg 126 -150 m2 kr     2.664,00
Vannavgift næringsbygg 151 -200 m2 kr     3.165,00
Avløpsavgift                       0 - 60 m2 kr     1.550,00
Avløpsavgift                     61-125 m2 kr     1.921,00
Avløpsavgift                  126 -150 m2  kr     2.291,00
Avløpsavgift                  151 -200 m2 kr     2.662,00
   
Driftsbygning landbruk Pris pr år u/mva
Vannavgift driftsbygning      0 - 60 m2 kr     1.455,00
Vannavgift dritfsbygning   61-125 m2 kr     1.747,00
Vannavgift driftsbygning126 -150 m2 kr     2.039,00
Vannavgift driftsbygning 151 -200 m2 kr     2.331,00
   
Tilknytningsgebyr vann/avløp Pris u/mva
Tilknytningsgebyr vann alle bygg kr      8.000,00
Tilknytningsgebyr avløp alle bygg kr      8.000,00
   
Leie vannmåler Pris pr år u/mva
Leie vannmåler kr        970,00
Feiing  
Gebyr Feiing/ tilsyn (forebyggende brannvern) kr.       401,00
Leie møterom Pris
Kafferommet 

kr     271,00

Lille møterom kr       163,00
Kommunestyresal kr       435,00
Kommunestyresal og kjøkken kr       652,00
   
   
Enhet Helse og omsorg  

Husleie Soltun:

Pris pr mnd
Rom 104 Stort rom, delt bad Kr. 4.080,00
Rom 106 Lite rom, delt bad Kr. 4.386,00
Rom 107 Stort rom, delt bad Kr. 4.284,00
Rom 108 Stort rom, delt bad Kr. 4.284,00
Rom 109 Lite rom, delt bad Kr. 4.080,00
Rom 110 Lite rom, delt bad Kr. 4.080,00
Rom 111 Stort rom, delt bad Kr. 4.590,00
Rom 112 Enkeltrom, eget bad Kr. 5.049,00
   
HusleieVestb.heimen /Furuheimen:  
Liten leilighet Kr. 5.825,00
Stor leilighet Kr. 7.285,00
Gjesterom/hybel Kr. 3.995,00
   
Husleie Kløverveien 2A og 3A Kr. 3.795,00
Husleie Kløverveien 2B og 3B   Kr. 5.255,00
   
Matombringing Pris
Mandag - fredag (egen transport) kr          95,00
Lørdag, søndag samt høyhelligdager kr         105,00
Middag til Vestbygd kr          95,00
Fullkost pr mnd kr     3.660,00
   
Kantinesalg:  
Middag mandag - lørdag m/vedtak kr          85,00
Middag søndag/helligdag m/vedtak kr          95,00
Middag mandag - lørdag u/vedtak kr        100,00
Middag søn/helligdag u/vedtak kr        110,00
   
Trygghetsalarm: Pris pr mnd
Leie fra kommunen kr        400,00
Privat alarm m/oppkobling kr        400,00
   
Praktisk bistand (Hjemmehjelp) Pris pr mnd 
Netto inntekt under 2 G kr        170,00
Netto inntekt 2 - 3 G kr        662,00
Netto inntekt 3 - 4 G kr     1.324,00
Netto inntekt over 4 G kr     1.997,00
   
Husleie kommunale boliger Pris pr mnd
Lødingen borettslag:  
Leilighet nr 8 Tjenestebolig Kr. 5.825,00
Leilighet nr 9 Tjenestebolig Kr. 3.175,00
Leilighet nr 18 Helseavdeling Kr. 3.175,00
   
I tillegg kommer for leie av garasje tilhørende hver boenhet Kr.   520,00
   
Husleie Røyskattveien 3A,3B og 3C Kr.  5.360,00
Husleie Røyskattveien 5A,5B og 5C Kr.  5.360,00
   
Husleie Kløverveien 4 kr   6.140,00
Husleie Kløverveien 6 kr   5.930,00
Husleie Kløverveien 8 Kr.  4.370,00
   
Husleie Fjellveien 9 Kr  6.295.00
Husleie Reinveien 6 Kr  7.440,00
Husleie Skarveien 11 Kr  5.880,00
   
Idrettshall og kino  
Idrettshall:  
Leie hell hall - voksne kr       670,00
Leie 1 sal voksne kr       230,00 
Leie 2/3 sal voksne kr       450,00
Leie styrkerom pr. time kr         20,00
Leie dusj og garderober kr       220,00
Leie kafeteria med kjøkken    kr       220,00
Dagleie svømme- eller idrettshall til idrettsaktiviteter kr    3.290,00
Dagleie svømme- og idrettshall ikke idrettsaktiviteter kr    4.390,00
Timepris ikke idrettsaktivitet kr       770,00
Svømmehall:  
Leie basseng - voksne kr       612,00
Leie basseng - barn/unge kr       204,00
Offentlig bading pr. time:  
Barn/unge under 18 år kr         20,00
Voksne kr         75,00
Klippekort barne/voksne, 10 klipp kr       190,00
Klippekort voksen, 10 klipp kr       600,00
   

Kino:

 
Barnebillett kr         75,00
Ungdomsbillett kr         85,00
Voksen billett kr       100,00
3D filmer: tillegg kr 15,00 på alle filmer  
Barnebursdager: Lødingen kino tilbyr visning av film til barnebursdager. Pris settes til kr. 1.200,- pr. visning, tillegg kr. 10,- pr. barn. 1200,- + X á 10,-

 

Se også

prosjyre.jpg

 

KONTAKT OSS

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen

digipost.png
 


Org.nr:    945 468 661


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Send E-post

 

Telefonliste


Vakttelefon brøyting/sandstrøing

960 14 925


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif