Priser på offentlige tjenester

Oppdatert av: Trond Blengsli (10.nov.2015)

Nye gebyrer og betalingssatser for kommunale tjenester 2015

Regulativ vann og avløpsgebyr Lødingen kommune gjeldende fra 01.01.2015
 

Forskrifter for anløpsavgift og vederlag i  Lødingen sjødistrikt for 2012

Beregn havneavgifter her

"Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Administrative bestemmelser"

Mest oppsøkte priser 01.01.2015

Barnehage/SFO Pris pr mnd

Barnehage hel plass over/under 3 år.

kr   2.580,00
6 timers plass kr   2.065,00
Halv hel plass (annenhver dag) kr   1.210,00
Halv 6-timers plass (annenhver dag) kr      990,00
Kostpenger pr mnd for 5 dagers uke kr      350,00
SFO plass kr   2.000,00
Kostpenger SFO kr      200,00
Det gis 30% søskenrabatt for barn
nr 2. Og 50%  rabatt for barn nr 3.
 
   
Kulturskolen Pris pr halvår
Elevplass kr       885,00
   
Regulativ vann og avløp Pris pr år u/mva
Bolig:  
Vannavgift bolig      0 -   60 m2 kr     2.856,00
Vannavgift bolig    61 - 125 m2 kr     3.711,00
Vannavgift bolig  126 - 150 m2 kr     4.567,00
Vannavgift bolig  151 - 200 m2 kr     5.422,00
Vannavgift bolig  201 - 250 m2 kr     6.278,00
Avløp bolig    0  -    60 m2      kr     1.324,00
Avløp bolig    61 - 125 m2 kr    1.648,00
Avløp bolig  126 - 150 m2 kr     1.972,00
Avløp bolig  151 - 200 m2 kr     2.296,00
Avløp bolig  201 - 250 m2 kr     2.620,00
   
Andre bygg - næringsbygg Pris pr år u/mva
Vannavgift næringsbygg      0 - 60 m2 kr     2.856,00
Vannavgift næringsbygg    61-125 m2 kr     3.711,00
Vannavgift næringsbygg 126 -150 m2 kr     4.567,00
Vannavgift næringsbygg 151 -200 m2 kr     5.422,00
Avløpsavgift                       0 - 60 m2 kr     1.324,00
Avløpsavgift                     61-125 m2 kr     2.648,00
Avløpsavgift                  126 -150 m2  kr     1.972,00
Avløpsavgift                  151 -200 m2 kr     2.296,00
   
Driftsbygning landbruk Pris pr år u/mva
Vannavgift driftsbygning      0 - 60 m2 kr     2.499,00
Vannavgift dritfsbygning   61-125 m2 kr     2.998,00
Vannavgift driftsbygning126 -150 m2 kr     3.497,00
Vannavgift driftsbygning 151 -200 m2 kr     3.996,00
   
Tilknytningsgebyr vann/avløp Pris u/mva
Tilknytningsgebyr vann alle bygg kr      8.000,00
Tilknytningsgebyr avløp alle bygg kr      8.000,00
   
Leie vannmåler Pris pr år u/mva
Leie vannmåler kr        970,00
   
   
Leie møterom Pris
Kafferommet 

kr     271,00

Lille møterom kr       163,00
Kommunestyresal kr       435,00
Kommunestyresal og kjøkken kr       652,00
   
   
Enhet Helse og omsorg  

Husleie Soltun:

Pris pr mnd
Rom 104 Stort rom, delt bad Kr. 4.080,00
Rom 106 Lite rom, delt bad Kr. 4.386,00
Rom 107 Stort rom, delt bad Kr. 4.284,00
Rom 108 Stort rom, delt bad Kr. 4.284,00
Rom 109 Lite rom, delt bad Kr. 4.080,00
Rom 110 Lite rom, delt bad Kr. 4.080,00
Rom 111 Stort rom, delt bad Kr. 4.590,00
Rom 112 Enkeltrom, eget bad Kr. 5.049,00
   
HusleieVestb.heimen /Furuheimen:  
Liten leilighet Kr. 5.304,00
Ved ny leietaker etter 01.01.2011 Kr. 5.712,00
Stor leilighet Kr. 6.681,00
Ved ny leietaker etter 01.01.2011 Kr. 7.140,00
Gjesterom/hybel Kr. 3.876,00
   
Husleie Kløverveien 2A og 3A Kr. 3.417,00
Husleie Kløverveien 2B og 3B   Kr. 4.896,00
For ny beboer etter 01,01.2011:  
Husleie Kløverveien 2A og 3A Kr. 3.723,00
Husleie Kløverveien 3B og 3B Kr. 5.151,00
   
Matombringing Pris
Mandag - fredag (egen transport) kr          89,00
Lørdag, søndag samt høyhelligdager kr          99,00
Middag til Vestbygd kr          89,00
Fullkost pr mnd kr     3.485,00
Kantinesalg:  
Middag mandag - lørdag m/vedtak kr          7900
Middag søndag/helligdag m/vedtak kr          89,00
Middag mandag - lørdag u/vedtak kr          94,00
Middag søn/helligdag u/vedtak kr        104,00
   
Trygghetsalarm: Pris pr mnd
Leie fra kommunen kr        375,00
Privat alarm m/oppkobling kr        375,00
   
Praktisk bistand (Hjemmehjelp) Pris pr mnd 
Netto inntekt under 2 G kr        170,00
Netto inntekt 2 - 3 G kr        662,00
Netto inntekt 3 - 4 G kr     1.324,00
Netto inntekt over 4 G kr     1.997,00
   
Husleie kommunale boliger Pris pr mnd
Lødingen borettslag:  
Leilighet nr 8 Tjenestebolig Kr. 5.049,00
Ved ny leietaker etter 01.01.2011 er satsene endret: Kr. 5.712,00
Leilighet nr 9 Tjenestebolig Kr. 2.703,00
Ved ny leietaker etter 01.01.2011 er satsene endret: Kr. 3.111,00
Leilighet nr 18 Helseavdeling Kr. 2.703,00
Ved ny leietaker etter 01.01.2011 er satsene endret: Kr. 3.111,00
Leilighet nr 20 Helseavdeling Kr. 4.080,00
Ved ny leietaker etter 01.01.2011 er satsene endret: Kr. 5.049,00
Leilighet nr 24 Sosialbolig Kr. 4.080,00
Ved ny leietaker etter 01.01.2011 er satsene endret: Kr. 5.049,00
   
I tillegg kommer for leie av garasje tilhørende hver boenhet Kr.   510,00
   
Husleie Røyskattveien 3A,3B og 3C Kr.  5.253,00
Husleie Røyskattveien 5A,5B og 5C Kr. 4.692,00
Ved ny leietaker etter 01.01.2011 Kr. 5.253,00
   
Husleie Kløverveien 6 og 8 kr   4.284,00
Kløverveien 6 etter renovering kr   5.814,00
Husleie Kløverveien 4 Kr.  6.018,00
Husleie Kløverveien 6 Kr. 4.284,00
Husleie Fjellveien 9 Kr  6.171.00
Husleie Reinveien 6 Kr  7.293,00
Husleie Skarveien 11 Kr  5.793,00
Idrettshall og kino  
Idrettshall:  
Leie hell hall - voksne kr       640,00
Leie 1 sal voksne kr       220,00 
Leie 2/3 sal voksne kr       430,00
Leie styrkerom kr         20,00
Leie dusj og garderober kr       210,00
Leie kafeteria med kjøkken    kr       210,00
Dagleie svømme- eller idrettshall  
til idrettsaktiviteter kr    3.130,00
Dagleie svømme- og idrettshall  
ikke idrettsaktiviteter kr    4.180,00
Timepris ikke idrettsaktivitet kr       730,00
Svømmehall:  
Leie basseng - voksne kr       612,00
Leie basseng - barn/unge kr       204,00
Offentlig bading pr. time:  
Barn/unge under 18 år kr         40,00
Voksne kr         70,00
Klippekort barne/voksne, 10 klipp kr       290,00
Klippekort voksen, 10 klipp kr       570,00
   

Kino:

 
Barnebillett kr         75,00
Ungdomsbillett kr         85,00
Voksen billett kr       100,00
3D filmer: tillegg kr 15,00 på alle filmer  

 

Se også

prosjyre.jpg

 

KONTAKT OSS

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen
 


Org.nr:    945 468 661


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Send E-post

 

Telefonliste

 


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoanimasjon_22nov.gif
Annonsering på kinoen?
Trykk her.

Bygdebok for Lødingen
– gårds og slektshistorie