Priser på offentlige tjenester

Oppdatert av: Fredrik Farkas (13.jan.2017)

Oppaterte priser for 2017

Gebyrregulativ teknisk enhet  2017

Regulativ vann og avløpsgebyr  i Lødingen kommune gjeldende fra 01.01.2017

Forskrifter for anløpsavgift og vederlag i  Lødingen sjødistrikt for 2012

Beregn havneavgifter her

"Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Administrative bestemmelser"

Mest oppsøkte priser 01.01.2017

Barnehage/SFO Pris pr mnd

Barnehage hel plass over/under 3 år.

kr   2.655,00
6 timers plass kr   2.065,00
Halv hel plass (annenhver dag) kr   1.210,00
Halv 6-timers plass (annenhver dag) kr      990,00
Kostpenger pr mnd for 5 dagers uke kr      350,00
SFO plass kr   2.100,00
Kostpenger SFO kr      100,00
Det gis 30% søskenrabatt for barn
nr 2. Og 50%  rabatt for barn nr 3.
 

Ved endring av åpningstider justeres betalingssatsene forholdsvis

 
Kulturskolen Pris pr halvår
Elevplass kr       960,00
Korpsdireksjon time: kr     2750,00
Aspirantopplæring time: kr       212,00
   
Regulativ vann og avløp Pris pr år u/mva
Bolig:  
Vannavgift bolig      0 -   60 m2 kr     2.274,00
Vannavgift bolig    61 - 125 m2 kr     2.951,00
Vannavgift bolig  126 - 150 m2 kr     3.627,00
Vannavgift bolig  151 - 200 m2 kr     4.304,00
Vannavgift bolig  201 - 250 m2 kr    4.981,00
   
Fritidsbolig m/sommervann: kr   423,00
Fritidsbolig fast vann: kr   634,00
   
Avløp bolig    0  -    60 m2      kr     1.613,00
Avløp bolig    61 - 125 m2 kr    2.062,00
Avløp bolig  126 - 150 m2 kr     2.510,00
Avløp bolig  151 - 200 m2 kr     2.958,00
Avløp bolig  201 - 250 m2 kr     3.407,00
   
Fritidsbolig betaler fastabonnement på kr. 386 og forbruk etter areal  
   
Andre bygg - næringsbygg Pris pr år u/mva
Vannavgift næringsbygg      0 - 60 m2 kr     3.849,00
Vannavgift næringsbygg    61-125 m2 kr     4.526,00
Vannavgift næringsbygg 126 -150 m2 kr     5.202,00
Vannavgift næringsbygg 151 -200 m2 kr     5.879,00
Avløpsavgift                       0 - 60 m2 kr     1.606,00
Avløpsavgift                     61-125 m2 kr     2.055,00
Avløpsavgift                  126 -150 m2  kr     2.503,00
Avløpsavgift                  151 -200 m2 kr     2.951,00
   
Driftsbygning landbruk Pris pr år u/mva
Vannavgift driftsbygning      0 - 60 m2 kr     1.981,00
Vannavgift dritfsbygning   61-125 m2 kr     2.376,00
Vannavgift driftsbygning126 -150 m2 kr     2.770,00
Vannavgift driftsbygning 151 -200 m2 kr     3.165,00
   
Tilknytningsgebyr vann/avløp Pris u/mva
Tilknytningsgebyr vann alle bygg Kr       10.000
Tilknytningsgebyr avløp alle bygg Kr       10.000
   
Leie vannmåler Pris pr år u/mva
Leie vannmåler kr        970,00
Feiing  
Gebyr Feiing/ tilsyn (forebyggende brannvern) kr.       444,00
Leie møterom Pris
Kafferommet 

kr       294,00

Lille møterom kr       175,00
Kommunestyresal kr       470,00
Kommunestyresal og kjøkken kr       707,00
   
   
Enhet Helse og omsorg  
   
HusleieVestb.heimen /Furuheimen:  
Liten leilighet Kr. 6.011,00
Stor leilighet Kr. 7.518,00
Gjesterom/hybel Kr. 4.082,00
   
Husleie Kløverveien 2A og 3A Kr. 3.916,00
Husleie Kløverveien 2B og 3B   Kr. 5.423,00
   
Matombringing Pris
Mandag - fredag (egen transport) kr          98,00
Lørdag, søndag samt høyhelligdager kr         108,00
Middag til Vestbygd kr          98,00
Fullkost pr mnd kr     3.777,00
   
Kantinesalg:  
Middag mandag - lørdag m/vedtak kr          88,00
Middag søndag/helligdag m/vedtak kr          98,00
Middag mandag - lørdag u/vedtak kr        103,00
Middag søn/helligdag u/vedtak kr        114,00
   
Minicatering fra sentralkjøkken:  
Pris råvarekost x 2,5 = pris u/mva.   
   
Trygghetsalarm: Pris pr mnd
Leie fra kommunen kr        413,00
Privat alarm m/oppkobling kr        413,00
   

Praktisk bistand (Hjemmehjelp)

Her foreslås ingen endring

Pris pr mnd 
Netto inntekt under 2 G kr        200,00
Netto inntekt 2 - 3 G kr        662,00
Netto inntekt 3 - 4 G kr     1.324,00
Netto inntekt over 4 G kr     1.997,00
   
Husleie kommunale boliger Pris pr mnd
Lødingen borettslag:  
Leilighet nr 8 Tjenestebolig Kr. 6.012,00
Leilighet nr 9 Tjenestebolig Kr. 3.175,00
Leilighet nr 18 Helseavdeling Kr. 3.275,00
   
I tillegg kommer for leie av garasje tilhørende hver boenhet Kr.    537,00
   
Husleie Røyskattveien 3A,3B og 3C Kr.  5.529,00
Husleie Røyskattveien 5A,5B og 5C Kr.  5.529,00
   
Husleie Kløverveien 4 kr   6.334,00
Husleie Kløverveien 6 kr   6.120,00
Husleie Kløverveien 8 Kr.  4.510,00
   
Husleie Fjellveien 9 Kr  6.495.00
Husleie Reinveien 6 Kr  7.677,00
Husleie Skarveien 11 Kr  6.066,00
   
Idrettshall og kino  
Idrettshall:  
Leie hell hall - voksne kr       691,00
Leie 1 sal voksne kr       237,00 
Leie 2/3 sal voksne kr       464,00
Leie styrkerom pr. time kr         40,00
Leie dusj og garderober kr       234,00
Leie kafeteria med kjøkken    kr       234,00
Dagleie svømme- eller idrettshall til idrettsaktiviteter kr    3.395,00
Dagleie svømme- og idrettshall ikke idrettsaktiviteter kr    4.530,00
Timepris ikke idrettsaktivitet kr       795,00
Svømmehall:  
Leie basseng - voksne kr       637,00
Leie basseng - barn/unge kr       211,00
Offentlig bading pr. time:  
Barn/unge under 18 år kr         20,00
Voksne kr         75,00
Klippekort barne/voksne, 10 klipp kr       180,00
Klippekort voksen, 10 klipp kr       600,00
   

Kino:

 
Barnebillett kr         75,00
Ungdomsbillett kr         85,00
Voksen billett kr       100,00
3D filmer: tillegg kr 15,00 på alle filmer  
Kinobursdager: Lødingen kino tilbyr visning av film til bursdager. Prisen er det samme som ordinær pris for barn/voksen.  

 

Se også

prosjyre.jpg

 

KONTAKT OSS

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen

digipost.png
 


Org.nr:    945 468 661


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Send E-post

 

Telefonliste


Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif