Priser på offentlige tjenester

Oppdatert av: Fredrik Farkas (16.des.2014)

Regulativ vann og avløpsgebyr Lødingen kommune gjeldende fra 01.01.2014

Prisregulativ for tekniske tjenester 2013

Forskrifter for anløpsavgift og vederlag i  Lødingen sjødistrikt for 2012

Beregn havneavgifter her

"Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Administrative bestemmelser"

Nye satser 2014

Gebyrregulativ 2015

Mest oppsøkte priser 01.01.2014

Barnehage/SFO Pris pr mnd

Barnehage hel plass over/under 3 år.

kr   2.360,00
6 timers plass kr   1.890,00
Halv hel plass (annenhver dag) kr   1.210,00
Halv 6-timers plass (annenhver dag) kr      990,00
Kostpenger pr mnd for 5 dagers uke kr      300,00
SFO plass kr   1.850,00
Kostpenger SFO kr      200,00
Det gis 30% søskenrabatt for barn
nr 2. Og 50%  rabatt for barn nr 3.
 
   
Kulturskolen Pris pr halvår
Elevplass kr       885,00
   
Regulativ vann og avløp Pris pr år u/mva
Bolig:  
Vannavgift bolig      0 -   60 m2 kr     2.720,00
Vannavgift bolig    61 - 125 m2 kr     3.440,00
Vannavgift bolig  126 - 150 m2 kr     4.160,00
Vannavgift bolig  151 - 200 m2 kr     4.880,00
Vannavgift bolig  201 - 250 m2 kr     5.600,00
Avløp bolig    0  -    60 m2      kr     1.570,00
Avløp bolig    61 - 125 m2 kr     2.140,00
Avløp bolig  126 - 150 m2 kr     2.710,00
Avløp bolig  151 - 200 m2 kr     3.280,00
Avløp bolig  201 - 250 m2 kr     3.810,00
   
Andre bygg - næringsbygg Pris pr år u/mva
Vannavgift næringsbygg      0 - 60 m2 kr     2.720,00
Vannavgift næringsbygg    61-125 m2 kr     3.440,00
Vannavgift næringsbygg 126 -150 m2 kr     4.160,00
Vannavgift næringsbygg 151 -200 m2 kr     4.880,00
Avløpsavgift                       0 - 60 m2 kr     1.570,00
Avløpsavgift                     61-125 m2 kr     2.140,00
Avløpsavgift                  126 -150 m2  kr     2.710,00
Avløpsavgift                  151 -200 m2 kr     3.280,00
   
Driftsbygning landbruk Pris pr år u/mva
Vannavgift driftsbygning      0 - 60 m2 kr     2.420,00
Vannavgift dritfsbygning   61-125 m2 kr     2.840,00
Vannavgift driftsbygning126 -150 m2 kr     3.260,00
Vannavgift driftsbygning 151 -200 m2 kr     3.680,00
   
Tilknytningsgebyr vann/avløp Pris u/mva
Tilknytningsgebyr vann alle bygg kr      8.000,00
Tilknytningsgebyr avløp alle bygg kr      8.000,00
   
Leie vannmåler Pris pr år u/mva
Leie vannmåler kr        970,00
   
   
Leie møterom Pris
Kafferommet 

kr       266,00

Lille møterom kr       160,00
Kommunestyresal kr       426,00
Kommunestyresal og kjøkken kr       639,00
   
   
Enhet Helse og omsorg  

Husleie Soltun:

Pris pr mnd
Rom 104 Stort rom, delt bad Kr. 4000
Rom 106 Lite rom, delt bad Kr. 4300
Rom 107 Stort rom, delt bad Kr. 4200
Rom 108 Stort rom, delt bad Kr. 4200
Rom 109 Lite rom, delt bad Kr. 4000
Rom 110 Lite rom, delt bad Kr. 4000
Rom 111 Stort rom, delt bad Kr. 4500
Rom 112 Enkeltrom, eget bad Kr. 4950
   
HusleieVestb.heimen /Furuheimen:  
Liten leilighet Kr. 5200
Ved ny leietaker etter 01.01.2011 Kr. 5600
Stor leilighet Kr. 6550
Ved ny leietaker etter 01.01.2011 Kr. 7000
Gjesterom/hybel Kr. 3800
   
Husleie Kløverveien 2A og 3A Kr. 3350
Husleie Kløverveien 2B og 3B   Kr. 4800
For ny beboer etter 01,01.2011:  
Husleie Kløverveien 2A og 3A Kr. 3650
Husleie Kløverveien 3B og 3B Kr. 5050
   
Matombringing Pris
Mandag - fredag (egen transport) kr          87,00
Lørdag, søndag samt høyhelligdager kr          97,00
Middag til Vestbygd kr          87,00
Fullkost pr mnd kr     3.417,00
Kantinesalg:  
Middag mandag - lørdag m/vedtak kr          77,00
Middag søndag/helligdag m/vedtak kr          87,00
Middag mandag - lørdag u/vedtak kr          92,00
Middag søn/helligdag u/vedtak kr        102,00
   
Trygghetsalarm: Pris pr mnd
Leie fra kommunen kr        375,00
Privat alarm m/oppkobling kr        375,00
   
Praktisk bistand (Hjemmehjelp) Pris pr mnd 
Netto inntekt under 2 G kr        170,00
Netto inntekt 2 - 3 G kr        662,00
Netto inntekt 3 - 4 G kr     1.324,00
Netto inntekt over 4 G kr     1.997,00
   
Husleie kommunale boliger Pris pr mnd
Lødingen borettslag:  
Leilighet nr 8 Tjenestebolig Kr. 4950
Ved ny leietaker etter 01.01.2011 er satsene endret: Kr. 5600
Leilighet nr 9 Tjenestebolig Kr. 2650
Ved ny leietaker etter 01.01.2011 er satsene endret: Kr. 3050
Leilighet nr 18 Helseavdeling Kr. 2650
Ved ny leietaker etter 01.01.2011 er satsene endret: Kr. 3050
Leilighet nr 20 Helseavdeling Kr. 4000
Ved ny leietaker etter 01.01.2011 er satsene endret: Kr. 4950
Leilighet nr 24 Sosialbolig Kr. 4000
Ved ny leietaker etter 01.01.2011 er satsene endret: Kr. 4950
   
I tillegg kommer for leie av garasje tilhørende hver boenhet Kr. 500
   
Husleie Røyskattveien 3A,3B og 3C Kr. 5150
Husleie Røyskattveien 5A,5B og 5C Kr. 4600
Ved ny leietaker etter 01.01.2011 Kr. 5150
   
Husleie Kløverveien 6 og 8 kr     3.724,00
Ved ny leietaker etter 01.01.2011  
Husleie Kløverveien 4 Kr. 5900
Husleie Kløverveien 6 Kr. 4200
   
Idrettshall og kino  
Idrettshall:  
Leie hell hall - voksne kr       624,00
Leie 1 sal voksne kr       208,00 
Leie 2/3 sal voksne kr       416,00
Leie hel hall - barn/unge kr       208,00
Leie 1 sal barn/unge kr         69,00
Leie 2/3 sal barn/unge kr       140,00
Leie styrkerom kr         20,00
Leie dusj og garderober kr       204,00
Leie kafeteria med kjøkken    kr       204,00
Dagleie svømme- eller idrettshall  
til idrettsaktiviteter kr    3.060,00
Dagleie svømme- og idrettshall  
ikke idrettsaktiviteter kr    4.080,00
Timepris ikke idrettsaktivitet kr       714,00
Svømmehall:  
Leie basseng - voksne kr       612,00
Leie basseng - barn/unge kr       204,00
Offentlig bading pr. time:  
Barn/unge under 18 år kr         30,00
Voksne kr         60,00
Klippekort barne/voksne, 10 klipp kr       275,00
Klippekort voksen, 10 klipp kr       550,00
   

Kino:

 
Barnebillett kr         65,00
Ungdomsbillett kr         75,00
Voksen billett kr         90,00
3D filmer: tillegg kr 15,00 på alle filmer  

 

Se også

prosjyre.jpg

 

KONTAKT OSS

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen
 


Org.nr:    945 468 661


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Send E-post

 

Telefonliste

 


Vakttelefon vann/brøyting

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoanimasjon_30mai.gif
Annonsering på kinoen?
Trykk her.

Bygdebok for Lødingen
– gårds og slektshistorie