Glatte veier

Oppdatert av: Sissel Kvalø (09.sep.2015)

På grunn av ekstreme klimatiske forhold (mye vind og kulde) er det meget glatt i Skarebakken.

Kommunens kjøretøy har problemer med strøing i bakken og anbefaler at man unngår å kjøre der. Fotgjengere må også være oppmerksom på at bakken er meget glatt. Dette antas å vedvare inntil de klimatiske forholdene endrer seg.

Med vennlig hilsen

Asbjørn Skovro

Avdelingsleder

Enhet Utvikling – Drift

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif