Grunnskole for voksne

Oppdatert av: Fredrik Farkas (08.jun.2017)

Voksenopplæringa i Lødingen tilbyr eksamensrettet opplæring i de fem grunnskolefagene; norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og Krl (kristendom, religion og livssynskunnskap) for voksne fra 16 år og oppover.

Når du søker grunnskole blir du innkalt til intervju for kartlegging av dine forkunnskaper.

Dersom du har rett til grunnskole for voksne, får du tilbud om undervisning som er best mulig tilpasset ditt behov. Opplæringstilbudet kan vare fra ett til tre år avhengig av ditt faglige nivå og om du tar alle fem fagene samtidig.

Hvem har rett til opplæringa?

I følge opplæringslova § 4A-1, har alle voksne som treng det, rett til gratis grunnskoleopplæring. Man må være over 16 år og ikke ha rett til videregående opplæring etter opplæringslova § 3-1.

Du kan lese mer om retten til grunnskole på nettsidene til Utdanningsdirektoratet

 

Hvordan søker du ?

 

Ta kontakt med voksenopplæringa 76986765 / Ruth Ottemo 90509083

Søknasskjema finner du her

 

 

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: