Havnestyre Inkallinger/Protokoller 2014

Oppdatert av: azhub (23.okt.2016)

Innkallinger Referat
23. Jan 2014 23. Jan 2014
  28. Feb 2014
  12. Mars 2014
8.mai 2014 8. mai 2014
12. juni 2014 12. juni 2014
10. juli 2014  

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif