Helse- og omsorg

Oppdatert av: Fredrik Farkas (09.sep.2015)

Helse- og omsorg      
Enhetsleder Telefon   76 98 67 12
Monica Jacobsen     991 59 802
       
Personalkonsulent Telefon   76 98 67 13
Judith Gundersen     924 02 678
       
Avdelingssykepleier Telefon   76 98 67 16
Ann Ingrid Kanstad     99 12 54 20
       
Saksbehandler stab Telefon   76 98 67 10
Klara D. Wollvik      
       
       
Miljøarbeider tjenesten Telefon   76 98 67 14
Astrid Andersen     995 14 466
Klokkejordet bofellesskap Telefon   76 98 66 33
Furuvegen bofellesskap Telefon   76 93 23 26
       
Kjøkkensjef Telefon   76 98 67 17
Odd Erling Lundberg      
       
Lødingen sykehjem      
Post 1 Telefon   76 98 67 23
Post 2 Telefon   76 98 67 22
Post 3 Telefon   76 98 67 27
Post 4 Telefon   76 98 67 24
Fysioterapirom Telefon   76 98 67 28
Telefax     76 98 67 01
       
Koordinator for habilitering og rehabilitering Telefon   76 98 67 11
Solveig Storjord Hanssen      
       
Eva Skoglund Telefon   76 98 67 15
       
VAKTHAVENDE SYKEPLEIER Telefon   993 88 655
       
Hjemmesykepleien - Soltun      
Avdelingsleder Telefon   76 98 67 97
Cecilie Ravn     482 56 520
       
ØYEBLIKKELIG HJELP Telefon   950 26 850
       
Hjemmebasert omsorg - Lødingen Telefon   76 98 67 91
Hjemmebasert omsorg - Vestbygd Telefon   76 93 16 66
       
Psykiatrisk sykepleier - Soltun      
Hermod Bjugg Lillestjerna Telefon   76 98 67 94
      948 11 870
Laila Jota Telefon   76 98 67 93
      908 58 777
       
NAV - Lødingen     55 55 33 33
Forkontor - Nav-Lødingen     75 42 71 83
Leder - Nav-Lødingen      
Tine T. Bjugg      
       
Legekontor      
Timebestilling/resepsjon Telefon   76 98 66 50
Legevakt Telefon   76 93 13 10
Telefax     76 98 66 59
       
Helsestasjon      
Bjarne Jota Helsesøster Telefon   76 98 66 61
      90 22 01 41
       
Elisa Viitasalo Helsesøster Telefon   76 98 66 60
  Telefon   76 93 30 05
      91 11 74 66
       
Fysioterapeut Telefon   76 98 66 47
      908 86 914
       
Hjelpemiddellager Telefon   469 20 728

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif