Helse- og omsorg

Oppdatert av: Evguenia Skjeie (25.jun.2017)

Serviceavtalene for Helse og Omsorg 2017.

Forskrift om tildeling av langtidsopphold ved Lødingen sykehjem i Lødingen kommune (datert 07.03.2017)

Følgebrev forskrift om tildeling av langtidsopphold ved Lødingen sykehjem i Lødingen kommune (datert 05.04.2017)

 

Oversikt over Helse- og omsorg
Tittel Dato
Helsetjenesten 25.06.2017 01:27
Lødingen Hjemmetjeneste 25.06.2017 01:27
Miljøarbeidertjenesten 25.06.2017 01:27
Sykehjemstjenesten 25.06.2017 01:27
Støttefunksjoner 25.06.2017 01:27
Helsedirektoratet 25.06.2017 01:27
Demensomsorg 25.06.2017 01:27
Demensteam 25.06.2017 01:27
Portal for psykisk helse 25.06.2017 01:27

Se også

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: