Helsestasjon

Oppdatert av: Evguenia Skjeie (24.mar.2017)

HELSESTASJONEN OG SKOLEHELSETJENESTEN

KONTAKTINFORMASJON

Lødingen kommune
Helsestasjonen
Sjøveien 14
8410 Lødingen


Led. helsesøster

Bjarne Jota

Tlf: 76 98 66 61

Mobil: 902 20 141

bjarne.jota(a)lodingen.nhn.no


Helsesøster

Irene Waage

Tlf. 76 98 66 60

Mobil 911 17 466

irene.waage@lodingen.nhn.no

 Åpningstider:
15. sept. – 14. mai: 08.00 – 15.30
15. mai – 14. sept:  08.00 – 14.45


 

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten er et lett tilgjengelig tilbud til barn, ungdom og deres familier.
Helsesøster arbeider forebyggende og helsefremmende ved hjelp av målrettede undersøkelser, vaksinasjoner, hjemmebesøk til familier, veiledning og rådgivning.

Samarbeidspartnere:

Jordmor, lege, fysioterapeut, barnevern, psykisk helsevern, PP-tjenesten og skolen.
Helsestasjonen arbeider i henhold til ”Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten,” veiledningsserie 2-98, Statens helsetilsyn.

Lenker:

Se også

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif