Høring kommunedelplan

Oppdatert av: Fredrik Farkas (08.nov.2016)

I henhold til plan- og bygningslovens §11-14, legges Kommunedelplan for trafikksikkerhet i Lødingen kommune 2016 -2020 ut til høring og offentlig ettersyn.

Kommunedelplan for trafikksikkerhet i Lødingen kommune 2016 -2020 vil danne grunnlaget for videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet i Lødingen kommune.

Handlingsplan for fysiske trafikksikkerhetstiltak er vedlagt trafikksikkerhetsplanen.

Lag og foreninger, enkeltpersoner regionale og statlige etater inviteres med dette til å komme med innspill til planen.

Innspill til planen kan gis innen høringsfristen 23.12.2016.

 

Spørsmål rettes til:

Knut Roger Ingebrigtsen
Tlf.      76 98 66 44            

e-post: knut.ingebrigtsen@lodingen.kommune.no

 

Planen legges ut på:

Lødingen rådhus, Lødingen bibliotek, Beritbutikken, Nærbutikken Vågehamn og på kommunens hjemmeside  http://www.lodingen.kommune.no/innsyn

 

Innspill merkes 16/61 og fremsettes skriftlig til:

Lødingen kommune

Pb. 83, 8411 Lødingen      eller e-post: postmottak@lodingen.kommune.no

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif