Hovedopptak barnehageplass 2016 - 17

Oppdatert av: Fredrik Farkas (07.mar.2016)

Hovedopptaket gjelder for kommende barnehageår 15.08.2016 – 31.07.2017. Samordnet opptak Læringsverkstedets barnehage avd. Lødingen samt Lødingen barneskole SFO og Vestbygd barnehage og SFO

Hovedopptaket gjelder for kommende barnehageår  15.08.2016 – 31.07.2017.

NB! Vær oppmerksom på korrigert start dato.

Foreldrene kan søke på ulike oppholdstider i barnehagen. Oppholdstidene som kan søkes om, fremgår av søknadsskjemaet.
Søknadsskjemaet finner du på Lødingen kommune sin hjemmeside, samt Rådhusets resepsjon, barnehagen og barneskolen.

Læringsverkstedet AS dekker i dag behovet for barnehageplass på Lødingen tettsted, men søknad sendes Lødingen kommune for samordnet opptak med Læringsverkstedet AS

Søknaden sendes: Lødingen Kommune, Oppvekst, Boks 83, 8411 Lødingen.

De som har plass eller har søkt plass etter 15.08. 2015, trenger ikke søke på nytt.

Søknadsfrist: 15. mars 2016

 

Søknadskjemaet finner du her

 

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif