Lokaldemokrati

Oppdatert av: Knut Blengsli (09.sep.2015)

Oversikt over Lokaldemokrati
Tittel Dato
Møteportal, direktelink 11.11.2016 01:24
Kommunestyret 10.01.2017 11:18
Formannskapet 09.01.2017 08:56
Administrasjonsutvalget 29.01.2016 12:59
Arbeidsmiljøutvalget 06.12.2016 09:29
Delegasjonsreglement 05.08.2016 07:51
Driftsutvalget 03.01.2017 09:25
Eldrerådet 08.12.2016 09:05
Havnestyret 07.11.2016 10:34
Klagenemd 30.10.2015 11:53
Kommunale planer 11.11.2016 10:46
Kontrollutvalget 25.01.2017 10:41
Lødingen Eiendom KF 03.01.2017 09:25
Lødingen Havn KF 14.02.2017 09:53
Møteplaner 20.01.2017 07:25
Næringsstyret 11.10.2016 12:27
Ordførerens side 16.12.2015 09:32
Planutvalg 18.12.2015 02:04
Politisk organisasjonskart 09.11.2015 12:34
Politiske råd og utvalg 04.10.2016 09:04
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 26.01.2016 08:26
Valgstyret 24.11.2016 01:24

prosjyre.jpg

 

KONTAKT OSS

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen

digipost.png
 


Org.nr:    945 468 661


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Send E-post

 

Telefonliste


Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif