Informasjonsmøte

Oppdatert av: Trond Blengsli (30.nov.2016)

Møte tirsdag 06.12. kl.19.00-20.00 angående foreslått reguleringsplan for område mellom Skolevn. og Idrettsvn.

Lødingen kommune planlegger arealbruken i og mellom Skolevn. og Idrettsven. i forbindelse med planlegging av ny 1-10-skole.

Planforslaget er lagt ut til off.høring t.o.m. 29.12.2016. Planforslaget kan leses på Lødingen rådhuset, Lødingen bibliotek og på hjemmesiden: http://www.lodingen.kommune.no/samleside-1-10-skole.

Det innviteres til orientering om planforslaget og videre behandling, spørsmål kan besvares under møtet. Møtet avholdes i kommunestyresalen på Lødingen rådhus den 06.12.2016 kl 19:00 – 20:00.

Alle er velkommen!

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif