Innkalling Referat 2014

Oppdatert av: Fredrik Farkas (09.sep.2015)

Her ligger saker til Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Innkallinger Protokoller/referat
  31.01.2014
21.02.2014 21.02.2014
  Ref. fra Vesterålssamlinga på Sortland 20.03.14
21.03.2014  
09.05.2014 09.05.2014
06.06.2014 06.06.2014
12.09.2014  
20.10.2014 20.10.2014
14.11.14 17.11.2014
   
02.02.2015
Plankart oms.boliger
 
   

 

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: