Innkalling Referat 2016/ 2017

Oppdatert av: Evguenia Skjeie (17.sep.2017)

Her ligger saker til Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 2016/ 2017

Innkalling 2016 Referat 2016
01022016

01.02.2016

Prosjekt trygg i Nordland

Demensplan 2020

040416 040416
  10.05.16
06.06.16 06.06.16
   
Innkalling 2017 Referat 2017
  13.03.17
  03.05.17
  06.06.17
Etter 01.08.2017 alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller publiseres i Innsynsmodulen.  

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: