Innkalling Referat 2015

Oppdatert av: Fredrik Farkas (25.nov.2015)

Her ligger saker til Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 2015

Innkalling 2015 Referat 2015
02.02.2015
Plankart oms.boliger
02.02.15
  16.03.2015
04.05.2015
Kartskisse

 
04.05.2015
08.06.2015 08.06.2015
24.08.2015 24.08.2015
26.10.2015         26.10.2015
23.11.2015 23.11.2015
   

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: