Innsamling til Lødingen Frivilligsentral

Oppdatert av: Sissel Kvalø (09.sep.2015)

Lødingensværingene Randi Bugn og Inger Seim har startet en innsamlingsaksjon til støtte for Frivilligsentralen.

 

Vi er to utflytta Lødingsværinger som har fulgt arbeidet ved Frivillighetssentralen på Lødingen fra sidelinjen i flere år. Vi er imponerte over den frivillige innsatsen som utføres ved sentralen i samarbeid med daglig leder Jan Roger Nilsen. Vi takker Rita Pettersen, Lødingen for at vi fikk bruke   dette fine bildet fra Lødingen havn på vår løpeseddel.

Furre og Damene på kjøkkenet legger ned mange timer i året for at de eldre på Lødingen skal ha et sted å komme til.

Vaffeltreffet på onsdager samler mange av kommunens hjemmeboende eldre og Furre henter også beboere ved sykehjemmet til vaffeltreffet. I tillegg lager «Kjøkkengjengen» Festaften med Skreimølje , 17.mai arrangementer m.m.  

Det å ha et slikt sted å gå til betyr mye for kommunens eldre – slike lavterskeltilbud bidrar til trivsel og glede som igjen forebygger og bidrar også derfor til at eldre kan  bo hjemme lenge.

Vi utfordrer Lødingen LIons , Lødingen Rotary , Odd Fellow Lødingen , kommunens bedrifter og beboere samt utflytta Lødingsværinger og andre interesserte til å gi et bidrag til dette viktige tilbudet for så mange eldre på Lødingen.

Pengene er tenkt brukt til en middag med kaffe , dessert og mineralvann på Brygga Hotell for leder og frivillige ved sentralen.

Eventuelt overskudd skal øremerkes til «KULTUR PÅ VAFFELTREFF « BIDRAG SETTES INN PÅ KOMMUNENS KONTI : 46180700048 MERKES  : « Kjøkkengjengen Frivilligsentralen «

Med vennlig hilsen  Randi Bjugn , Drammen og Inger Seim , Oslo

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif