Innsyn

Oppdatert av: Arnfinn Kirkhaug (28.jun.2017)

Her linkes til de aktuelle saker som ligger til innsyn. Noen saker vil ligge lenger enn fristen siden dokumentene refereres til i andre dokumenter.

Melding om vedtak:

Sak 16/516  Planprogram for Lødingen havn Fiskøya vedtas fastsatt. Fastsatt planprogram

                   (Link) 

Kommentar innspill- Fiskøya

                   (Link)

Sak 16/822 Planprogram for Lødingen Fisk AS vedtas fastsatt. Fastsatt planprogram

                   (Link)

Sak 16/522. Offentlig ettersyn og høring:

Planforslag med planid 2016003, detaljregulering av Sjøvegen 50, 52 og 54 i Breivika

 

Informasjonsmøte tirsdag 06.12. kl.19.00-20.00 i forb. med foreslått reguleringsplan for område mellom Skolevn. og Idrettsvn.

Planstrategi for Lødingen kommune 2016 – 2019

 

Samleside 1-10 skole

 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet i Lødingen kommune 2016 -2020

 

Oversikt Gatelys, Målt Forbruk

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif