Publisert 23.09.15 - Samlet

Oppdatert av: Fredrik Farkas (20.mar.2017)

Postet 23.09.15: Nytt statusbilde og utfordringsbilde Felles 7 kommuner

 

I Lødingen har kommunestyret bestemt at kommunen skal delta i utredningsarbeid i tre retninger:

1: Kommunereformprosjektet i Nordre Nordland/Sør-Troms mellom kommunene Ibestad, Kvæfjord, Skånland, Evenes, Tjeldsund, Harstad og Lødingen.

  • I dette prosjektet har alle formannskapene i et felles formannskapsmøte som ble avholdt i Harstad, vedtatt en prosjekt/prosessplan. Dette betyr at det er avholdt, og vil bli avhold jevnlige møter mellom disse syv kommunene. Ei utredning tas av kommunene selv basert på statusbildet fra Fylkesmannen i Troms og Nordland.
  •  Vår 2016 må det tas en beslutning om en skal gå videre med dannelse av en evt. ny kommune.

 

Konklusjon fra møte om kommunereformen 26. juni 2014

Konklusjon fra møte om kommunereformen 02 desember 2014

Referat fra møte i styringsgruppa for kommunereformen 23 februar 2015

Referat fra møte i styringsgruppa for kommunereformen 16. mars 2015

Referat fra møte i styringsgruppen for kommunereformen 13.05.2015

Referat fra møte i styringsgruppen 09.06.205 for kommunereformen 7 kommuners alternativet.

Kommunestruktur prosjekt - Skånland kommune

Kommunestruktur hva er gjort i Lødingen

150515 referat møte i styringsgruppen for kommunereformen

150316 referat møte i styringsgruppen for kommunereformen

Tjenestetilbud, administrativ organisering og personalpolitikk

Arbeidsform og personalpolitikk

Omstillingsavtale vedlegg 1. 091012

Omstillingsavtale vedtatt 080512

 

Prosjekt- og prosessplan Harstad mfl REV

Vedlegg 2

 

Powerpointpresentasjoner:

160315 Kommunen som samfunnsaktør

160315 Politisk organisering

 

2: Kommunereformprosjektet i Vesterålen mellom kommunene Bø, Øksnes, Andøy, Hadsel, Sortland og Lødingen.

  • Dette prosjektet har fått prosjektrapporten fra konsulentselskapet BDO as levert, og presentert for Vesterålen Regionråd.(se nedenfor for hele rapporten)
  • Det vil bli interne møter i de respektive kommuner hva som skal gjøres videre med rapporten, og hvordan gå videre med dette arbeidet i Vesterålen.

 

3: Kommunereformprosjektet for Vågan/Lofoten-regionen, Hadsel og Lødingen kommuner.

  • Dette tredje utredningsprosjektet er ikke kommet i gang da Vågan kommunestyre har et annet vedtak enn Hadsel og Lødingen. Vågan skal se på en grensejustering mot Lødingen/Hadsel.

 


Det vil bli avholdt et folkemøte den 3. juni kl. 1800-2100.

Møtet skal være i Teatersalen på barneskolen.

Her vil kommunen orientere om kommunereformen generelt, og arbeidet med denne i Lødingen spesielt.

På folkemøtet vil politikere, administrasjonen og prosessveileder hos Fylkesmannen møte.

Invitasjon vil komme i alle postkasser til innbyggerne.

 

For mer info se:

kommunereform.no

 

Dokument: BDO rapporten ligger her

Dokument: Oversikt over arbeidet i aktuelle samarbeidskommuner pr 01.06.15 (Tidligere Arbeidet med kommunereformen)

 


 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: