IT-avdelingen

Oppdatert av: Trond Blengsli (09.sep.2015)

IT-ansvarlig: Tor Vidar Berg
Epost: tor.vidar.berg(a)lodingen.kommune.no
Telefon: 76 98 66 25
Mobil: 468 13 203

Av sikkerhetsmessige årsaker er @ byttet ut med (a).

 

I en hverdag hvor telefoner og digitale dokumenter dominerer er Tor Vidar den utrettelige maskinisten som holder kommunemaskineriet i gang. Med løstsittende latter senker han skuldre på daglig basis, og kan med trygghet regnes som en del av ryggraden i kommunen.

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: