Kirken

Oppdatert av: Fredrik Farkas (09.sep.2015)

Kirken      
Kirkeverge Telefon   76 98 66 29
Kjell Småback     906 68 692
       
Kateket/sekretær Telefon   76 98 66 30
Rut Eli S. Lindebø     918 58 950
       
Sogneprest Telefon   76 98 66 36
Gøran Bremnes     479 07 777
       
Kantor Telefon   76 98 66 24
Christopher Briggs     413 69 357
       
Kirketjener Telefon   76 93 53 05
Jan Sverre Norheim     942 07 396
       
Kirkegårdsarbeider Telefon   76 93 54 13
Annar Olsen     996 45 739
       
Lødingen kirke Telefon   76 93 23 02
Vestbygd kirke Telefon   76 93 23 10
Vakttelefon - Ofoten prosti Telefon   990 33 387
Telefax     76 98 66 37

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif