Kommunale planer

Oppdatert av: Arnfinn Kirkhaug (16.okt.2017)

Kunngjøringer

Lødingen havn Fiskøya - sak 16/516

Planprogram (Link);
Kommentar innspill (Link) 

Lødingen Fisk AS - sak 16/822

 
Detaljregulering av Sjøvegen 50, 52 og 54 i Breivika - sak 16/522

Reguleringsplan - Ny 1-10 skole (planID 18512016002) sak 12/967

 

Samleside 
Planstrategi for Lødingen kommune 2016 – 2019

 

 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet i Lødingen kommune 2016 -2020

 

 

Oversikt Gatebelysning, målt forbruk - 2016 

 

 

Høringsbrev og forslag til lokal forskrift om nedgravde oljetanker

 

Forslag til vinterforskrift etter matrikkelloven

 

 

Kommuneplan

Arealdel:

 

Kommunedelplaner:

 Fysisk aktivitet, idrett og folkehelse

 

Kommunens oversikt over risikobildet (ROS) og beredskap

Plan natur og idrett

Plan Lødingen Friluft

Revidert handlingplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

Lødingen skole 1 - 10 Kart

Reguleringsbestemmelser Lødingen skole 1 - 10 forslag

Lødingen skole 1 - 10 Planbeskrivelse

Lødingen kommune 1-10 offentlig ettersyn

 

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: