Kommunereform

Oppdatert av: Fredrik Farkas (11.apr.2016)

Telemarksforskning har på oppdrag fra Lødingen kommune utredet 0-alternativet, det vil si at Lødingen består som egen kommune.

Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Lødingen kommune å vurdere hvorvidt Lødingen, i lys av mål og forutsetninger for kommunereformen, kan bestå som egen kommune.

 

Utredningen tar for seg områdene samfunnsutvikling, økonomi, tjenester og lokaldemokrati.

 

I økonomikapittelet har vi spesielt belyst mulige konsekvenser av forslaget til nytt inntektssystem.

 

Rapporten derfra er nå klar, og kan leses her: http://www.lodingen.kommune.no/om-lodingen

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif