Kommunestyret - Innkalling/protokoll - 2013

Oppdatert av: Fredrik Farkas (01.feb.2013)

Her finner du innkallinger og protokoller til kommunestyret i Lødingen

Trykk på aktuell dato på innkalling/protokoll for å se dokumentet. Dokumentet er i PDF format.

 

Møteinnkalling Møteprotokoll
14. februar 2013 14. februar 2013
7. mai 2013 7.mai 2013
20. Juni 2013 20. Juni 2013
03.sept. 2013 03.sept. 2013
19.sept. 2013 19.sept. 2013
24.okt. 2013 24.okt. 2013
12.des. 2013 12.des. 2013

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: