Kommunestyret

Oppdatert av: Tor vidar Berg (20.mar.2017)

Kommunestyret i Lødingen i perioden 2015-2019.

Innkallinger og protokoller til høyre →

Link til direktesendingene av Kommunestyremøtene

Reglement for Lødingen Kommunestyre

Reglement om godtgjørelse til folkevalgte

 

Møteplan for 2017:

26. januar
23. februar
11. mai
15. juni
05. oktober
09. november
14. desember

Kommunestyrets møter begynner kl 1400, hvis ikke annet fremgår av innkalling

Kommunestyrerepresentantene i Lødingen kommune:

p1310654.jpg

Atle Daniel Andersen (AP)


p1310676.jpg

Hugo Andre Bondgard Jacobsen (AP)


p1310695.jpg

Rachel Elfrid Martinussen (AP)


p1310728.jpg

Jørn Bjarne Johansen (AP)


p1310758.jpg

Heidi Rinø (AP)


p1310787.jpg

Trond Viggo Nissen (AP)


p1310766.jpg

Ann Tove Røllvåg (AP)


p1310709.jpg

Øyvind Pedersen (AP)


p1310815.jpg

Anita Hegstad Marthinussen (H)


p1310794.jpg

Monica Rolandsen Klæboe (H)


p1310797.jpg

Marthe Renee Valvåg (H)


p1310685.jpg

Bjørn Hegstad (V)


p1310724.jpg

Rolf Kristensen (V)


p1310667.jpg

Dagfinn Olsen (FrP)


 

Einar Gran Erntsen (FrP)


p1310743.jpg

Kurt Lenhard Olsen (SV)

 

p1310804.jpg

Anne Marie Guttorm Graven (SV)

Se også

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: