Kontaktskapende tiltak.

Oppdatert av: Sissel Kvalø (09.sep.2015)

«Integreringskontoret (bosettingen) ønsker at kommunale enheter/avdelinger som har noe å formidle eller ønsker å kommunisere, tar kontakt med Integreringskontoret for å snakke med de bosatte.

Ønsker videre at lag, foreninger, grupper eller privatpersoner som har ideer eller forslag til kontaktskapende tiltak, å ta kontakt med Integreringskontoret.

Øyvind Pedersen har ansvaret for undervisningen hver onsdag etter lunsj og tar gjerne i mot innspill.

Send en mail til kine.olderli-fagerbakk@lodingen.kommune.no eller til  oyvind.pedersen@lodingen.kommune.no.

Integreringskontoret vil gjerne at så mange som mulig benytter seg av dette, da dette vil være et nyttig bidrag i vårt bosetting og integreringsarbeid.

Integrering har best utvikling hvor alle samfunnselement kommuniserer og at man ved samarbeid utnyttet de ressurser som kan bidra.»

 

Per Harald Christensen

Kommunalsjef

Lødingen kommune

Mob. 45631164

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif