Kontrollutvalget - Innkalling/Protokoll 2014

Oppdatert av: Sissel Kvalø (09.sep.2015)

Her finner du innkallinger og protokoller til kontrollutvalget i Lødingen

Trykk på aktuell dato på innkalling/protokoll for å se dokumentet. Dokumentet er i PDF format

Innkalling Protokoll
30. Januar 2014 30. Januar 2014
26. Mars 2014 26. Mars 2014
22. Mai 2014 22. Mai 2014
16. Oktober 2014 16. Oktober 2014
17. November 2014  
18. November 2014    
  18. Desember 2014

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: