Kontrollutvalget - Innkalling-protokoll 2013

Oppdatert av: Fredrik Farkas (09.sep.2015)

Her finner du innkallinger og protokoller til kontrollutvalget i Lødingen

Innkalling Protokoll
15.01.2013
Møtet utsatt til 01.02.2013                
Ingen protokoll                                
Møtet utsatt til 01.02.2013                            
01.02.2013 01.02.2013
05.04.2013 05.04.2013
07.06.2013 07.06.2013
02.10.2013 02.10.2013
13.11.2013  

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif