Kontrollutvalget - Innkalling-protokoll 2013

Oppdatert av: Fredrik Farkas (09.sep.2015)

Her finner du innkallinger og protokoller til kontrollutvalget i Lødingen

Innkalling Protokoll
15.01.2013
Møtet utsatt til 01.02.2013                
Ingen protokoll                                
Møtet utsatt til 01.02.2013                            
01.02.2013 01.02.2013
05.04.2013 05.04.2013
07.06.2013 07.06.2013
02.10.2013 02.10.2013
13.11.2013  

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: