Utlån av krykker

Oppdatert av: Fredrik Farkas (09.sep.2015)

Krykker vil fr.o.m 8.september lånes ut på Rådhuset i resepsjonen. Det er et depositum på 200 kr/par, 100 kr/krykke hvorav 150/50 kr fås igjen ved retur av krykker.

Krykker som returneres bør være rengjort.

 

Fr.o.m 18.august vil utlevering av andre hjelpemidler primært skje annen hver uke, i partallsuker. Vi har da en ny mann på hjelpemiddellagret, Ørnulf Five, med ansvar for utlevering/retur og tilpassing av hjelpemidler. Ørnulf nås på tlf 46920728.

 

For bestilling av hjelpemidler ved varig behov, kontakt fysioterapeutene på tlf 769 86 647.

 

Martin W Hanssen vil fortsatt ha ansvar for hørselstekniske hjelpemidler.

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif