Kultur

Oppdatert av: Sissel Kvalø (02.des.2016)

Avdeling Kultur har disse underavdelingene:

Bibliotek

Frivillighetssentralen

Kinoen

Losmuseet Lødingen

Lødingenhallen

Ungdomsklubben Cobra


I  tillegg har Lødingen Kommune et Kulturfond


Rådmann - Kjetil Skjeie
Telefon: 76 98 66 02
E-post: radmann(a)lodingen.kommune.no

 

Av sikkerhetsmessige årsaker er @ byttet ut med (a).

Kommunen har ikke egen barne- og ungdomsleder, og de overordnede oppgavene ivaretas derfor av enhetsleder.
Den viktigste aktiviteten er da drift av ungdomsklubben Cobra.

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif