Kultur

Oppdatert av: Sissel Kvalø (02.des.2016)

Avdeling Kultur har disse underavdelingene:

Bibliotek

Frivillighetssentralen

Kinoen

Losmuseet Lødingen

Lødingenhallen

Ungdomsklubben Cobra


I  tillegg har Lødingen Kommune et Kulturfond


Rådmann - Kjetil Skjeie
Telefon: 76 98 66 02
E-post: radmann(a)lodingen.kommune.no

 

Av sikkerhetsmessige årsaker er @ byttet ut med (a).

Kommunen har ikke egen barne- og ungdomsleder, og de overordnede oppgavene ivaretas derfor av enhetsleder.
Den viktigste aktiviteten er da drift av ungdomsklubben Cobra.

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: