Kulturfond

Oppdatert av: Fredrik Farkas (25.jul.2016)

Lødingen kommune har opprettet et kulturfond. I 2016 er fondet på kr. 50.000,-.

Tilskudd fra Lødingen kommunes kulturfond skal bidra til et mangfold innenfor organisasjons­livet, inspirere til kulturbasert kreativitet og samhandling mellom fri­villige organisasjoner og kommunen. Det er gjennom samarbeid, entusiasme og ikke minst dugnadsarbeid man skaper trivsel. Aktiviteter og tilbud skal rettes mot hele be­folkningen, barn og unge og grupper med spesielle behov for tilrettelegging skal prioriteres.

 

Kulturfondet er i prinsippet er åpne for alle, men lag og foreninger som er registrert og har organisasjonsnummer eller som planlegger å registrere seg, vil bli prioritert. Primært tildeles tilskudd til prosjekter, tiltak og aktiviteter av engangskarakter og ikke som fast driftstilskudd.

Søknadsfrist for 2016 er 10. oktober 2016

Se for øvrig:

Vedtekter Kulturfond Lødingen kommune og Søknadsskjema.

 

Kommunalsjef Erik Schøning, tlf. 911 40 926 er kontaktperson.

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: