Kulturprisen 2015

Oppdatert av: Trond Blengsli (06.okt.2015)

Lødingen kommunes kulturpris deles ut annethvert år. Innbyggerne i Lødingen oppfordres til å fremme forslag på kandidater.

I år vil prisen bli delt ut under Lødingen Musikkforenings ­konsert i Teatersalen søndag 15. november i forbindelse med «Lødingen­­dagene 2015».

Statuttene uttrykker at prisen skal være en inspirasjonskilde for kunstnerisk og kulturell aktivitet, og samtidig være kommunens anerkjennelse av og honnør til prisvinneren.

Kulturprisen tildeles en enkelt person som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har nedlagt fortjenstfullt arbeid for kulturlivet i kommunen. Prisen kan også gis til en forening eller institusjon som tilfredsstiller de samme kriteriene.

I 2015 deles prisen ut for 22. gang.

Frist for å fremme forslag er i år 16. oktober 2015. Forslag sendes pr. ePost til erik.schoning@lodingen.kommune.no

 

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif