Kunngjøring fra Lødingen kommune

Oppdatert av: Trond Blengsli (31.mar.2016)

Varsel om oppstart av detaljregulering for 1-10 skole i Lødingen.

I h.h.t. plan- og bygningslovens §12-8 varsler Lødingen kommune oppstart av detaljregulering for 1-10 skole i samme område som eksisterende barneskolen i Lødingen.

Eksisterende skole-bebyggelse rives. Deler av Skolevegen og Idrettsvegen bli berørt, grusbanen kan bli berørt.

For mer informasjon trykk her

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif