Kunngjøring fra Lødingen kommune

Oppdatert av: Trond Blengsli (31.mar.2016)

Lødingen kommune ønsker å kunngjøre oppstart planarbeid, høring av utkast planprogram og invitasjon til innspill til trafikksikkerhetsplanen.

Kommunedelplan for trafikksikkerhet i Lødingen kommune 2016 – 2020. Varsel om oppstart planarbeid og høring av utkast til planprogram.
Lødingen kommune kunngjør med dette oppstart av planarbeid for Kommunedelplan for trafikksikkerhet i Lødingen kommune og ettersyn av forslag til planprogram.

For å lese mer trykk på disse linkene:

Utkast planprogram for trafikksikkerhetsplan Lødingen kommune 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet i Lødingen kommune 2016 -2020

Planprogrammet legges ut på Lødingen rådhus, Lødingen bibliotek, Beritbutikken, Nærbutikken Vågehamn og på http://www.lodingen.kommune.no/innsyn
Innspill til planprogrammet kan gis innen høringsfristen 29.4.2016.

Innspill fremsettes på e-post til postmottak@lodingen.kommune.no eller skriftlig til Lødingen kommune, Pb. 83, 8411 Lødingen

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif