Lag og foreninger

Oppdatert av: Arnfinn Kirkhaug (06.okt.2017)

Her finner du vår oversikt over lag og foreninger i Lødingen. Listen er bare dels komplett da vi mangler noe info fra de som har meldt seg for listen. Lag og foreninger i Lødingen føres gratis opp på denne listen, og er selv ansvarlige for at informasjonen er korrekt og oppdatert.


Lag og ideelle organisasjoner - plikter som arbeidsgiver

Skatt for frivillige lag og organisasjoner


HLF Lødingen
er en lokalgruppe av Hørselshemmedes Landsforbund

Leder: Torstein Aaring Nilsen
Tlf: 76931447
Email: torstein@kmn.no


Lødingen Idrettslag 

Leder: Tor Eirik Andersen Tlf: 415 15 739

E-post: toreira@gmail.com

Kasserer: Jørn Vollen Tlf: 908 52 755

E-post: jorn.vollen@zalaris.com 

Idrettsvegen 17

Postboks 74

8410 Lødingen

Orgnr.: 836 425 472


Handballgruppa er idrettslagets største undergruppe og består av junioravdeling med aktivitet fra 7 - 16 år, og senioravdeling (16 år og oppover).
Kontaktinfo: Svein Rist, epost: svein@blv.no tlf: 977 24 486

Ski: Vibeke Tveit tlf: 402 80 082

Alpin: Tom Slettbakk tfl: 905 71 151

Senior: Arnfinn Kirkhaug tlf 402 81 978

E-post: arnfinn.kirkhaug@outlook.com 


Lødingen Padleklubb
Kontaktperson Tom Slettbakk tlf nr 905 71 151


Lødingen Drillkorps
Kontaktperson  Leder Vibeke Tveit, 40 28 00 82


Kinoens venner
Kontaktperson Knut Blengsli tlf: 942 09 618.


Lødingen Unge Sanitet.

Barbro Naustvik tlf: 414 17 456


Odd Fellow Ordenen

e-post: loge143lodengia@hotmail.no
Kontaktperson: Sigfred Olsen, Telefon 924 52 910


Lødingen Sanitetsforening.
E.post: eligrimseid@gmail.com
Leder: Eli Knutsen.


Lødingen Fotoklubb
v/ sekretær Lillian Bjerkan
Kløverv. 7
8410 Lødingen
Leder: Rune Nilsen, sekretær:Lillian Bjerkan, kasserer: Ronny Gjerde. Vi ber om at eventuell post sendes sekretæren.


Lødingen pensjonistforening

Er en lokalforening under Pensjonistforbundet, som arbeider for å skape best mulige forhold for pensjonistene og styrke deres stilling i samfunnet.

Leder: Solveig Sande, Strand, 8410 Lødingen

Tlf.: 971 39 388  

E-post: solveig.ch.sande@gmail.com

Møtedager siste tirsdag i måneden på Rådhuset - unntatt månedene juli og august. Ber om at all post sendes leder!


Lødingen Motorcykkel Entusiaster (LMCE)
Rådhusveien 18
Postboks 196
8411 Lødingen.

Leder Arne Kvandal  tlf 402 89 944
Nestleder Vegard Vetrhus tlf 905 17 444
Sekretær Sissel Johansen tlf 900 49 618


Diabetesforbundet Lødingen og omeng
Leder:    Grete Pettersen
epost:    grete.pe@online.no
Tlf:         90 77 22 29


Lødingen Seniordans

Kontaktperson: Edmund Richardsen

Telefon: 769 31 481

E- post: edmrich@online.no / lodingen@seniordans.no


Lødingen Sportsdykkerklubb

Etablert 1976

Kirkevegen 1, 8410 Lødingen

Leder Lillian Larsen, tlf 95725449

Nestleder Sigbjørn Kristensen

Kasserer Odd Myrlund

Sekretær Martin Hartløff


Lødingen Formingsklubb

Aktivitetsklubb for barn

Kontaktperson Lillian Larsen, tlf 95725449


Lødingen skolekorps

kontaktperson Leder Eirik Arne Jensen 92 03 08 30


Jeger og fisk

Jim Roger Myrland tlf: 982 60 380


Barnas turlag

Tom Slettbakk tlf: 905 71 151


Husflidslaget

Helene Ribe tlf: 934 89 300


Lødingen skytterlag

 Leder Nils A. Larsen tlf: 922 66 089, e- post: lodingen@skyterlag.no


Lødingen pistolklubb

Tlf: 951 16 307,  e-post: bv@zimon.info


 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: