17/138 Avdelingsleder  Lødingen sykehjem (frist 31.03.2017)

Oppdatert av: Evguenia Skjeie (24.mar.2017)

Det er nå ledig stilling som avdelingsleder ved Lødingen sykehjem.

Fullstendig utlysningstekst finner du ved å gå inn på saksnummeret i tabellen under

 Når du søker, skal kommunens søkesenter benyttes: https://e-skjema.no/Lodingen benyttes.

Velkommen som søker!

Søknadsfrist 310317

Saksnummer

Stilling

%

17/138

Avdelingsleder  Lødingen sykehjem

100

Stillingsbeskrivelse:     

Stillings-benevnelse

Avdelingsleder Lødingen sykehjem

Org.messig plassering

Avdelingsleder er daglig leder for Lødingen sykehjem.

Stillingen er direkte underlagt kommunalsjef på Enhet Helse og omsorg og  rapporterer til denne.

Ansvars-område

Avdelingsleder skal lede avdelingen.

Dette innebærer ansvar for

 • Personal (medarbeidersamtaler, sykefraværsoppfølging, HMS, turnus m.m.)
 • Budsjett- og regnskapsoppfølging
 • Kontroll og attestasjon av timelister
 • At driften skjer innenfor de til enhver gjeldende budsjetter
 • Samhandlingsreformen
 • Innkjøp
 • Utarbeide systemer og rutiner, internkontroll og kvalitetssikring av disse
 • At tjenestetilbudet er organisert på en slik måte at det tilfredsstiller kravene i gjeldende lovverk og at tjenesten drives på en rasjonell måte
 • Tilrettelegging for medisinskfaglig oppfølging
 • Sykepleiedokumentasjon og oppdatering etter gjeldende lovverk

 

 

Spesielle funksjoner

 • Medlem av enhetens lederteam
 • Medlem av vedtaksteam (inntaksteam)

 

Kvalifikasjons-krav

Innehaver av stillingen skal ha følgende kvalifikasjoner:

 • Gode lederegenskaper, ledererfaring og evne til samarbeid og fleksibilitet

 

Innehaver av stillingen bør ha følgende kvalifikasjoner:

 • Administrativ utdanning
 • Lederutdanning
 • Autorisasjon som sykepleier
 • Økonomisk utdanning

 

Andre

forhold

 • Andre oppgaver etter pålegg fra kommunalsjef

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif