Ledige stillinger på Enhet Helse og omsorg

Oppdatert av: Sissel Kvalø (08.feb.2017)

Det er ledige stillinger ved enhet helse og omsorg i Lødingen kommune.

3 vikariater som personlig assistent  fram til 300917  - P.t. nattevakter

Fullstendig utlysningstekst finner du ved å gå inn på saksnummeret i tabellen under

Når du søker, skal kommunens søkesenter benyttes: https://e-skjema.no/Lodingen benyttes.

Velkommen som søker!

 

Søknadsfrist 230217

Saksnummer

Stilling

%

17/114

3 personlige assistenter

  66 %


17/115
Sykepleier  100%

 

 

 

Stillingsbeskrivelse Sykepleier

Stillings- benevnelse

Sykepleier  100 % stilling   

Org. messig plassering

Stillingen er plassert i Enhet Helse og omsorg, for tiden ved Lødingen sykehjem. Nærmeste overordnede er avdelingssykepleier.

Ansvars- område

 • Ansvar for å bistå pasienten i den daglige behandling og pleie, og aktivt bidra i forhold til pasientens hverdagsmestring i samsvar med enhetens formål.
 • Ivareta den enkelte pasient/brukers medisinske behov sammen med tilsynslege
 • Forebygge og redusere plager og lidelser for pasient/bruker
 • Koordinere/samarbeide med pårørende
 • Påse at tekniske hjelpemidler er tilgjengelig
 • Ansvar for at pasient/brukers forbruksmateriell er tilgjengelig
 • Ansvar for gjennomføring og evaluering av tiltak
 • Påse at pasientjournaler er ajourført
 • Oppfølging av pasient i forhold til samhandling med sykehus, eller andre eksterne samarbeidsparter.
 • Påse at avvik/anmerkningsskjema blir behandlet og videresendt
 • Påse at brannrunder blir gjennomført
 • Veilede kolleger, elever og studenter.

Kvalifikasjons- krav

 • Offentlig godkjent sykepleier, med norsk autorisasjon
 • Evne til samarbeid og fleksibilitet
 • Evne til hurtig omstilling og til å kunne ta ansvar
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk språk
 • Fordel med erfaring fra arbeid med eldre og demente
 • Fordel med kompetanse om bruk av tvang/makt
 • Fordel med kompetanse fra psykiatri

 

Andre

forhold

 • Andre oppgaver pålagt av avdelingssykepleier

prosjyre.jpg

 

KONTAKT OSS

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen

digipost.png
 


Org.nr:    945 468 661


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Send E-post

 

Telefonliste


Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif