17/220 Hjelpepleiere /frist 20.04.217)

Oppdatert av: Evguenia Skjeie (24.mar.2017)

Vi har ledige stillinger som hjelpepleier.

Ledige stillinger på Enhet Helse og omsorg

Vi har ledige stillinger som hjelpepleier.

Fullstendig utlysningstekst finner du ved å gå inn på saksnummeret i tabellen under

Når du søker, skal kommunens søkesenter benyttes: https://e-skjema.no/Lodingen benyttes.

Velkommen som søker!

Søknadsfrist 20.04.17

Saksnummer

Stilling

%

17/220

Hjelpepleiere

Varierende

 

STILLINGSBESKRIVELSE hjelpepleier

Stillings- benevnelse

 

Hjelpepleier  

 

Org. messig plassering

 

Stillingen er plassert i Enhet Helse og omsorg. Nærmeste overordnede er avdelingssykepleier / avdelingsleder

Ansvars- område

 • Å utøve pleie og omsorg i samsvar med enhetens formål
 • Å observere og rapportere til ansvarshavende sykepleier / avdelingssykepleier / avdelingsleder
 • Å utføre de oppgaver som pålegges av overordnede
 • Å gi veiledning til nye / andre arbeidstakere samt personale under utdanning
 • Hvis fullmakt er gitt: Å dele ut istandgjorte medisiner etter delegasjon fra enhetens leder
 • Å ivareta det generelle aktivitets- og omsorgsbehovet som brukerne av tjenesten til enhver tid har.
 • Å ivareta det generelle pleie- og omsorgsbehovet som pasient og bruker av tjenesten til enhver til har. I funksjonen inngår å forebygge, behandle og rehabilitere.
 • Å delta i miljøarbeidet, andre aktiviteter og i det totale behandlingsopplegget.
 •  

 

Kvalifikasons- krav

 • Autorisert helsefagarbeider / godkjent hjelpepleier eller omsorgsarbeider
 • Evne til empati, samarbeid og fleksibilitet

 

Andre

forhold

 • Andre oppgaver pålagt av avdelingssykepleier /avdelingsleder

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif