Ledige tomter

Oppdatert av: Sissel Kvalø (20.feb.2017)

Lødingen kommune kan tilby flotte boligtomter til gunstige priser. Boligtomtene ligger i regulerte boligfelt sentralt i forhold til både skole, barnehager, idrettshall og butikker.

Boligtomtene er festetomter og eies av Opplysningsvesenes Fond.

Lødingen kommune tilbyr alle privte personer som starter bygging av bolighus i regulert boligområde i Lødingen tettsted inntil videre, gratis gebyrer for byggesak og oppmåling.

Lødingen kommune krever ikke refusjon av de kostnader som er nedlagt i vei, vann og avløp frem til tomtegrensen.

Lødingen gir et stimuleringstilskudd på kr 15.000, 00 pr nybygg til deg som vil bygge i regulert boligfelt i Lødingen.

Tilbudet gjelder når det er fattet vedtak om byggetillatelse

Ledige tomter finnes på følgende steder:

Nygårdsfjellet
Her finnes kommunens sist utlagte boligtomter. Tomtene ligger høyt og er nordvendte med flott utsikt over Tjeldsundet. Boligfeltet består av  tomter med størrelse fra ca. 600 -1000m. Her finner du kart over ledige tomter på Nygårdsfjellet

Fenes I
Her er det tomter med areal på ca. 700 – 1000 m2. Her finnes lekeplasser, ballbinge og friområder.  Her finner du kart over ledige tomter på Fenes 1

Fenes II
Boligfeltet har 13 ledige tomter med areal på ca. 700 – 1000 m2. Boligfeltet ligger østvendt og de fleste tomtene har flott utsikt Her finner du kart over ledig tomter på Fenes 2.

Kallvollen
I boligfeltet er det tomter med areal på ca. 800 – 1000 m2.  Tomtene ligger østvendt med god utsikt utover Vestfjorden. Her finner du kart over ledige tomter på Kalvollen.

Hatten
Her er det ledige tomter med areal på ca. 1400 m2.  Tomtene ligger østvendt med flott utsikt. Kort vei til butikk og sentrum. Her finner du kart over ledige tomter i Hatten.

Ønsker du mer informasjon: ta kontakt med Lødingen kommune, avdeling samfunnv/ Lan Phan tlf 769 86 618.

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: