Ledige tomter i Lødingen

Oppdatert av: Sissel Kvalø (09.sep.2015)

Mange flotte ledige tomter på Lødingen tettsted

Lødingen kommune kan tilby flotte boligtomter til gunstige priser. Boligtomtene ligger i regulerte boligfelt sentralt i forhold til både skole, barnehager, idrettshall og butikker.

Boligtomtene er festetomter og eies av Opplysningsvesenes Fond. Festetomtene administreres via Advokatfirmaet  Harris, adresse: Postboks 4115 Sandviken, 5835 Bergen,  Telefon:55 30 27 00 .

Lødingen kommune tilbyr alle privte personer som starter bygging av bolighus i regulert boligområde i Lødingen tettsted inntil videre, gratis gebyrer for byggesak og oppmåling.

Lødingen komune krever ikke refusjon av de kostnader som er nedlagt i vei, vann og avløp frem til tomtegrensen.

Tomtene er byggeklare, d.v.s. ferdig opparbeid med vei, vann og avløp. Pris pr 01.11.2014  for tilknytningsavgift vann er  kr 8000,00 u/moms og tilknytningsavgift avløp kr 8000,00 u/moms.

Lødingen gir et stimuleringstilskudd på kr 15.000, 00 pr nybygg til deg som vil bygge i regulert boligfelt i Lødingen.

Tilbudet gjelder når det er fattet vedtak om byggetillatelse

Ledige tomter finnes på følgende steder:

Nygårdsfjellet
Her finnes kommunens sist utlagte boligtomter. Tomtene ligger høyt og er nordvendte med flott utsikt over Tjeldsundet. Boligfeltet består av 40 ledige tomter med størrelse fra ca. 600 -1000m. Her finner du kart over ledige tomter på Nygårdsfjellet

Fenes I
Her er det 5 ledige tomter med areal på ca. 700 – 1000 m2. Her finnes lekeplasser, ballbinge og friområder.  Her finner du kart over ledige tomter på Fenes 1

Fenes II
Boligfeltet har 13 ledige tomter med areal på ca. 700 – 1000 m2. Boligfeltet ligger østvendt og de fleste tomtene har flott utsikt Her finner du kart over ledig tomter på Fenes 2.

Kallvollen
I boligfeltet er det 3 ledige tomter med areal på ca. 800 – 1000 m2.  Tomtene ligger østvendt med god utsikt utover Vestfjorden. Her finner du kart over ledige tomter på Kalvollen.

Hatten
Her er det 2 ledige tomter med areal på ca. 1400 m2.  Tomtene ligger østvendt med flott utsikt. Kort vei til butikk og sentrum. Her finner du kart over ledige tomter i Hatten.

Ønsker du mer informasjon: ta kontakt med Lødingen kommune, avdeling samfunnv/ Elisabeth Hoel tlf 769 86 618.

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif