Linker

Oppdatert av: Fredrik Farkas (01.jul.2016)

Her er noen nyttige linker

Vesterålen regionråd: www.vestreg.no

Vesterålsprodukter: www.vesteralsprodukter.no

Lødingen Arbeidssenter: www.laoss.no

Hålogaland Kraft: www.hlk.no

Reno-Vest: www.reno-vest.no

Vestbygd-portalen: http://www.vestbygd.no

Harstad Tidende: www.ht.no

Bladet Vesterålen: www.blv.no

Portal for psykisk helse: http://hjelptilhjelp.no/

Andøy kommune: http://www.andoy.kommune.no/

Hadsel kommune: www.hadsel.kommune.no

Bø kommune: www.boe.kommune.no/

Sortland kommune: www.sortland.kommune.no

Øksnes kommune: http://www.oksnes.kommune.no/

Vesterålen Krisesenter: telefon:76 12 23 30 og facebook, og web

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: