Lødingen Havn KF

Oppdatert av: Trond Blengsli (16.aug.2016)

Anker posisjon er 68°25,4´  E 016°00,6´  Lødingen, kontakt losstasjonen ( pilot station for further informasjon ).

Havneleder - Arnold Aalmo
Telefon: 90 89 47 32
E-post: havn(a)lodingenhavn.no
Av sikkerhetsmessige årsaker er @ byttet ut med (a).
 

Havnerelaterte lenker:

 •  
Vedtekter for Lødingen Havn KF
 •  
Anløpsmelding
 •  
Beregning av Havneavgifter 2013
 •  
ISPS terminal
 •  
Link til tidevannstabell
 •  
Dybdemålinger ved Rødholmen
 •  
kai dybder Lødingen havnedistrikt
 •  
Beredskapsplan mot akutt forurensning
 •  
Oversikt over kaianlegg i Lødingen
 •  
Kystverkets bølge og strømvarsling
 •  
Gjestehavner på velihavn.no
 •  
Havneportalen hos barentswatch.no
 •  
Hvordan ta hensyn til havnivåstigning og stormflo?
 
 •  
Vannstand og tidevannsinformasjon, Lødingen

Planprogram Lødingen havn Fiskøya

Se også

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif