Lødingen Havn KF

Oppdatert av: Tor vidar Berg (05.mai.2017)

Anker posisjon er 68°25,4´  E 016°00,6´  Lødingen, kontakt losstasjonen ( pilot station for further informasjon ).

Havneleder - Arnold Aalmo
Telefon: 90 89 47 32
E-post: havn(a)lodingenhavn.no
Av sikkerhetsmessige årsaker er @ byttet ut med (a).
 

Havnerelaterte lenker:

 •  
Vedtekter for Lødingen Havn KF
 •  
Anløpsmelding
 •  
Beregning av Havneavgifter 2013
 •  
ISPS terminal
 •  
Link til tidevannstabell
 •  
Dybdemålinger ved Rødholmen
 •  
kai dybder Lødingen havnedistrikt
 •  
Beredskapsplan mot akutt forurensning
 •  
Oversikt over kaianlegg i Lødingen
 •  
Kystverkets bølge og strømvarsling
 •  
Gjestehavner på velihavn.no
 •  
Havneportalen hos barentswatch.no
 •  
Hvordan ta hensyn til havnivåstigning og stormflo?
 
 •  
Vannstand og tidevannsinformasjon, Lødingen

 

 • Budsjett Lødingen Havn
 • Planprogram Lødingen havn Fiskøya
 • KONTAKT OSS

   

  Telefonliste

   


  Org.nr:    945 468 661

   

  Send oss sikker,
  digital post via:

  (klikk på ikonet)

   

   

  digipost.png 

   Generelt post kan sendes
  via:  E-post 
  (OBS! ikke sikker kanal)

  Fakturamottak:


  Send faktura på mail.

  EHF faktura (org.nr.945 468 661)

  OBS!
  Vi kan ikke motta EHF faktura
  til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

   

  Postadresse:
  Rådhusvegen 27
  Postboks 83
  8411 Lødingen


  Telefon:  76 98 66 00
  Faks:      76 98 66 40

  Vakttelefon brøyting/sandstrøing

  Erikstad/Kanstad

  Lødingen/Neshamn

  96014925

   

  Ytterstad/Offersøy

  Vestre vestbygd

  47858087


  Vakttelefon vann/avløp

  481 76 250

  116 111
  Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminfo. på Facebook

  kinoani_11okt.gif

  Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: