Lødingen Eiendom KF

Oppdatert av: Tor vidar Berg (20.mar.2017)

Lødingen Eiendom KF er lagt ned og det er opprettet egen stilling som Eiendomsforvalter for ivaretakelse av relevante oppgaver, besatt av Maria Bjerkraas. Tlf: 76 98 66 70. Protokoller fra Eiendom KF ligger her for referanse og arkivformål.

Innkalling Møteprotokoll
17.06.2015 17.06.2015
26.08.2015 26.08.2015
19.11.2015 19.11.2015

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: