Lødingen kommune kunngjør med dette følgende vedtak: Offentlig høring og ettersyn.

Oppdatert av: Arnfinn Kirkhaug (07.jul.2017)

Offentlig høring og ettersyn:
Iht. Plan og bygningslovens § 12-11 legges følgende plan ut til høring og offentlig ettersyn: Forslag til reguleringsplan: Detaljregulering for Sjøvegen 50, 52 og 54 i Breivika. Planid 2016003. Tiltaket utløser ikke konsekvensutredning. Reguleringsplan med bestemmelser og beskrivelse er tilgjengelig på http://www.lodingen.kommune.no/innsyn og i resepsjonen på Lødingen Rådhus.
Eventuelle merknader sendes innen 31.08.2017 til postmottak@lodingen.kommune.no eller til Lødingen kommune, Pb 83, 8411 Lødingen. Trykk Innsyn deretter KUNNGJØRINGER

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif