Selvbetjening

Oppdatert av: Wenche Karlstad (09.sep.2015)

Oversikt over Selvbetjening
Tittel Dato
Søknader og skjemaer 20.10.2017 01:29
Priser på offentlige tjenester 10.04.2017 01:09
Ledige stillinger 09.09.2015 05:46
Linker 01.07.2016 10:59
Digital kommunikasjon 29.07.2017 12:53
Innsyn 16.09.2017 12:41
Lag og foreninger 21.11.2017 02:29
Ledige tomter 20.02.2017 10:04
Vannmåler 27.07.2017 01:07

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: