Lokaldemokrati

Oppdatert av: Knut Blengsli (09.sep.2015)

Oversikt over Lokaldemokrati
Tittel Dato
Møteportal, direktelink 11.11.2016 01:24
Kommunestyret 20.03.2017 08:19
Formannskapet 21.08.2017 12:45
Administrasjonsutvalget 24.03.2017 01:10
Arbeidsmiljøutvalget 17.09.2017 01:01
Driftsutvalget 20.03.2017 08:20
Delegasjonsreglement 20.03.2017 08:20
Eldrerådet 17.09.2017 01:01
Havnestyret 02.05.2017 12:15
Klagenemd 20.03.2017 08:25
Kommunale planer 16.10.2017 11:06
Kontrollutvalget 26.05.2017 12:14
Lødingen Eiendom KF 20.03.2017 08:25
Lødingen Havn KF 21.09.2017 11:56
Møteplaner 20.03.2017 08:25
Næringsstyret 31.05.2017 09:11
Ordførerens side 20.03.2017 08:30
Planutvalg 20.03.2017 08:25
Politisk organisasjonskart 28.03.2017 07:16
Politiske råd og utvalg 20.03.2017 08:25
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 04.05.2017 12:59
Valgstyret 02.05.2017 07:32
Kommunestruktur 20.03.2017 08:30

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: