Lokaldemokrati

Oppdatert av: Knut Blengsli (09.sep.2015)

Oversikt over Lokaldemokrati
Tittel Dato
Møteportal, direktelink 11.11.2016 01:24
Kommunestyret 20.03.2017 09:19
Formannskapet 20.03.2017 09:19
Administrasjonsutvalget 24.03.2017 02:09
Arbeidsmiljøutvalget 20.03.2017 09:19
Driftsutvalget 20.03.2017 09:20
Delegasjonsreglement 20.03.2017 09:20
Eldrerådet 20.03.2017 09:20
Havnestyret 20.03.2017 09:21
Klagenemd 20.03.2017 09:22
Kommunale planer 20.03.2017 09:22
Kontrollutvalget 20.03.2017 09:22
Lødingen Eiendom KF 20.03.2017 09:23
Lødingen Havn KF 20.03.2017 09:23
Møteplaner 20.03.2017 09:23
Næringsstyret 20.03.2017 09:24
Ordførerens side 20.03.2017 09:28
Planutvalg 20.03.2017 09:24
Politisk organisasjonskart 20.03.2017 09:25
Politiske råd og utvalg 20.03.2017 09:25
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 20.03.2017 09:25
Valgstyret 20.03.2017 09:25
Kommunestruktur 20.03.2017 09:26

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif