Miljøterapaut B&U

Oppdatert av: Evguenia Skjeie (02.okt.2017)

Miljøterapeut for barn, unge og familier.

Har du som foreldre eller ditt barn behov for hjelp eller noen å snakke med?

Lødingen kommune har en miljøterapeut for barn, unge og familier som er utdannet sosionom.

Miljøterapeut for barn og unge arbeider for å fremme gode oppvekstsvilkår
for alle barn og unge i Lødingen kommune. Miljøterapeut arbeider forebyggende og har vekt på tidlig innsats i et barns liv.

Miljøterapeutens arbeid i barnehage og skole vil legge vekt på å øke barnets opplevelse av tilhørighet og mestring, og videre å arbeide med endring av risikofaktorer, - og å redusere effekten av risikofaktorer som barnet lever med. (En risikofaktor er enhver faktor som kan innvirke utviklingen til barnet på en negativ måte.)

Pedagogisk og miljøterapeutisk tilrettelegging for læring og utvikling i barnehage og skole har som vesentlig mål å få barn i positiv utviklingsposisjon, der arbeidet vil gjennomføres i tett samarbeid med barnet/ungdommen, foreldre, barnehage, skole og andre betydningsfulle personer i barnets nettverk – både privat og offentlig.

Miljøterapeut for barn og unge Øystein Olderli-Fagerbakk kan kontaktes på tlf. 90 70 32 39.

E-post: oystein.olderli-fagerbakk@lodingen.kommune.no

Barn eller foreldre kan også komme innom på kontoret for en uformell prat i trygge omgivelser. Kontoret er lokalisert på Lødingen barneskole. Fra august vil kontoret være på nåværende ungdomsskole.

Dette er et frivillig tilbud til de personer som ønsker veiledning/ støtte.

 

 

 

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: