Miniseminar om integrering

Oppdatert av: Fredrik Farkas (03.feb.2016)

Lødingen kommune v/ordfører har gleden av å invitere næringsliv og andre interesserte til et miniseminar hvor vi drøfter betydningen av bosetting og integrering av «Nye Nordmenn» samt drift av asylmottak i Lødingen har betydd og vil bety i fremtiden for Lødingensamfunnet og kommunen.

Program miniseminar vedr bosetting og integrering av «Nye Nordmenn» i Lødingen.

Kl 1000 Åpning

Kl 1005 Integrering og bosetting i Lødingen kommune nå og fremover sett fra politisk ledelse synspunkt v/ordfører Atla Andersen

Kl 1030 Nye Nordmenn som ressurs i arbeidslivet i Lødingen

                Innlegg ved to bedriftsledere, fra Pelagia  AS og Zalaris

  • Erfaringer med, utfordringer med- og krav til arbeidstakere

Kl 1100 Asylmottaket i Lødingen, hva gir det av aktivitet og muligheter i lokalsamfunnet

                v/Tor Helge Birkestrand, HERO

kl 1145  Pause

kl 1215 Status i arbeidet med integrering og bosetting og oppfølging av asylsøkere

                Lødingen kommune ved NAV- Leder

Kl 1245  Debatt og diskusjon: Mottak av asylanter, Bosetting og integrering fremover; muligheter, utfordringer hva gjør vi, hvor går veien videre?

Innledere er debattdeltakere  

  • Kartlegging av bedrifter/virksomheter som kan være villig til å ta inn arbeidstakere
  • Hva kan kommunen (VO, Integreringsavd og NAV ) bidra med

Kl 1345 Avslutning og oppsummering v/ ordfører og rådmann

1400 SLUTT

Seminaret holdes tirsdag 2. februar kl 1000-1400 på Lødingen rådhus

Arrangør Lødingen kommune v/ordfører

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

Send oss sikker,
digital post på:

 

 

Info om eDialog

digipost.png


E-post

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


  Filminformasjon

kinoani_11okt.gif