Møteplaner

Oppdatert av: Tor vidar Berg (20.mar.2017)

Her finner du møteplaner for kommunestyret, formannskapet og driftsutvalget

Lødingen Kommunestyres vedtak for Kommunestyret og Formannskapets møter for 2017:

Kommunestyret:

Lødingen Kommunestyret vedtar følgende møteplan:

 

Kommunestyrets møteplan slik:

26. januar
23. februar
11. mai
15. juni
05. oktober
09. november
14. desember

Formannskapets og driftsutvalgets møteplan slik:

19. januar
16. februar
04. mai
08. juni
24. august
28. september
02. november
30. november

 

Kontrollutvalgets møteplan slik:

 

 

 

KONTAKT OSS

 

Telefonliste

 


Org.nr:    945 468 661

 

Send oss sikker,
digital post via:

(klikk på ikonet)

 

 

digipost.png 

 Generelt post kan sendes
via:  E-post 
(OBS! ikke sikker kanal)

Fakturamottak:


Send faktura på mail.

EHF faktura (org.nr.945 468 661)

OBS!
Vi kan ikke motta EHF faktura
til Lødingen Havn eller Kirkelig fellesråd.

 

Postadresse:
Rådhusvegen 27
Postboks 83
8411 Lødingen


Telefon:  76 98 66 00
Faks:      76 98 66 40

Vakttelefon brøyting/sandstrøing

Erikstad/Kanstad

Lødingen/Neshamn

96014925

 

Ytterstad/Offersøy

Vestre vestbygd

47858087


Vakttelefon vann/avløp

481 76 250

116 111
Alarmtelefonen for barn og unge


Filminfo. på Facebook

kinoani_11okt.gif

Lødingen kinos samarbeidspartnere på skolekino: